top of page

Privacyverklaring Marjon Net - Foto's en feestjes, 16-01-2023

Contactgegevens: http://www.fotos-en-feestjes.com

Gasthuisstraat 41

4931AN Geertruidenberg

0610367462

marjon@fotos-en-feestjes.com

 

In deze privacyverklaring leg ik uit wat Marjon Net – Foto’s en feestjes doet met jouw gegevens.

Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens we van jou bijhouden kun je contact opnemen via marjon@fotos-en-feestjes.com

 

Persoonsgegevens die Marjon Net – Foto’s en feestjes verzameld

Marjon Net - Foto's en feestjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Gegevens over jouw activiteiten op de website;

- Bankrekeningnummer;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marjon Net – Foto’s en feestjes verwerkt

Marjon Net - Foto's en feestjes verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

Marjon Net – Foto’s en feestjes heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan ik niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marjon@fotos-en-feestjes.com. Deze informatie zal dan worden verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Marjon Net - Foto's en feestjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling;

- Het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting;
- Het verzenden van (eventuele) nieuwsbrief;
- Om contact te kunnen opnemen, indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
- Marjon Net - Foto's en feestjes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Marjon Net – Foto’s en feestjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marjon Net – Foto’s en feestjes) tussen zit.

 

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar

Marjon Net - Foto's en feestjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Persoonsgegevens foto's en feestjes

Persoonsgegevens en foto’s portfolio

Op mijn website deel ik foto’s in mijn portfolio en op een blog om mijn gemaakte werk aan potentiële klanten te laten zien. Ook wordt mijn eerder gemaakte foto’s op mijn social mediakanalen gedeeld om aan potentiële klanten te laten zien. Hierin verwerk ik jouw foto’s, naam, en mogelijk locatie van de fotoshoot. Hiervoor heb je toestemming gegeven bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden altijd vooraf schriftelijk toegestuurd.

Je foto’s die op mijn website of social mediakanalen staan worden voor een onbepaalde tijd bewaard in mijn archief.

Om het plaatsen van een review over mijn dienst mogelijk te maken, verwerk ik je naam, de inhoud van het bericht en eventueel een foto. Deze bewaar ik tot 3 jaar en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.

Wanneer je een reactie achterlaat op mijn blog, verwerk ik je naam, e-mail en de inhoud van het bericht. Deze gegevens worden bewaard totdat u de reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marjon Net - Foto's en feestjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Marjon Net - Foto's en feestjes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Beveiliging

Marjon Net - Foto's en feestjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.fotos-en-feestjes.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat je gegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via marjon@fotos-en-feestjes.com

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjon Net - Foto's en feestjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjon@fotos-en-feestjes.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Marjon Net - Foto's en feestjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page